Avalanche Là Gì ? Tìm Hiểu Về AVAX Coin Tiềm Năng Nhất

Avalanche, trong ngữ cảnh này, không liên quan đến hiện tượng tự nhiên. Avalanche là một dự án blockchain có tên gọi là “Avalanche Network“. Đây là một mạng lưới blockchain công cộng phân cấp, được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng mạnh mẽ cho việc phát triển và triển khai các ứng […]